Ontsnap uit het digitale mijnenveld

Digitale duurzaamheid is een zorg van elke organisatie die tijd en geld investeert in het bewaren van digitale bestanden. Maar digitale bestanden zijn kwetsbaar: hardware veroudert, bij het kopiëren van bestanden kunnen fouten worden gemaakt, bestandformaten zijn in de toekomst misschien niet meer leesbaar. Bovendien kunnen menselijke fouten de integriteit van digitale bestanden aantasten.

Dit scoremodel gidst je door dit mijnenveld van risico’s en bedreigingen. Het resultaat is een rapport dat de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart brengt. Waar mogelijk worden ook aanbevelingen gegeven voor het verkleinen van de risico’s.

Zeven clusters
Deze risico’s worden gegroepeerd in zeven clusters:
  1. Mandaat en beleid: past het bewaren van digitale bestanden bij de inrichting en doelstellingen van je organisatie?
  2. Bewaarstrategie: werd adequaat vastgelegd wat, voor wie en hoe er bewaard wordt?
  3. Kennis en organisatie: is de juiste kennis aanwezig en wordt ze goed ingezet?
  4. Opslagbeheer: is de fysieke bewaring van de bestanden ook betrouwbaar?
  5. Opname: worden de juiste maatregelen genomen wanneer een digitaal object wordt opgenomen in je opslagsysteem?
  6. Planning en controle: wordt het beheer goed voorbereid en is zijn alle handelingen traceerbaar?
  7. Toegang: is de toegankelijkheid tot de digitale objecten goed geregeld?
Groeimodel

Belangrijk is dat je de risico’s stelselmatig aanpakt. Tracht eerst voor elke cluster buiten de rode zone te geraken. Door enkele gerichte maatregelen kunnen de grootste bedreigingen vaak al snel verholpen worden. In een volgende fase kunnen dan wat minder urgente maatregelen worden genomen. Zo groeit de veiligheid van de digitale opslag stelselmatig, tot een bevredigend veiligheidsniveau is bereikt.

U bent niet ingelogd.
Voer uw gegevens in of maak een nieuwe account aan.

U kan de tool ook anoniem gebruiken door in te loggen met:

Gebruikersnaam anoniem
Wachtwoord anoniem

Contact: info@packed.be | robert.gillesse@den.nl